Terviseamet korraldas 2016 aastal solaariumiteenust osutavates ettevõtetes sihtuuringu "Solaariumiteenustest tulenevad terviseriskid". Sihtuuringu raames teostati pisteliselt 20 UV-seadme instrumentaalanalüüs. Uuringu eesmärk oli hinnata Eesti ilu- ja isikuteeninduse valdkonnas olevate solaariumiteenuste terviseohutust lähtudes õigusaktide nõuetest ja standardis sätestatust.

Standardi EVS-EN 60335-2-27:2014 järgi ei tohi UV-seadme effektiivne kogukiirgustihedus erpteemtoime spektri järgi ületada 0,3 W/m2. Kogukiirgustihedus UVC lainealas (200-280) nm ei tohi ületada 0,003 W/m2.

Seoses teostatud mõõtmiste tulemusega edastab amet ettevõtetele ettepaneku viia solaariumiseadmed effektiivne kogukiirgustihedus standardiga EVS-EN 60335-2-27:2014 vastavusse.

Teisisõnu hakatakse solaariumite salongites alates aastast 2018 kasutama ainult d-päevituslampe.